Saturday, June 19, 2010

சிறப்புப் பெயர்கள்

கடல்களின் அரசி - பசிபிக் பெருங்கடல்

அரபிகடலின் அரசி - கொச்சி (கேரளா)

ஏட்ரியாட்டிக்சின் அரசி - வெனிஸ் (இத்தாலி)

மலை வாழிடங்களின் அரசி - ஊட்டி (தமிழ் நாடு)

டெக்கானின் அரசி - புனே (மராட்டியம்)

பால்டிக்கடலின் பேரரசி - ஸ்டாக்ஹோம்(சுவீடன்)

கடற்கரையின் அரசி - கோவா

சாத்பூர மலையின் அரசி - பஞ்ச்மடி

மலைகளின் இளவரசி - கொடைக்கானல்(தமிழ்நாடு)

No comments:

Post a Comment