Sunday, September 20, 2009

புகையிலை

புகையிலை புற்று நோயை உண்டாக்கக்கூடியது. ஆனால் அதே நேரம் மூட்டு வலிக்கு மருந்தாக பயன்படக்கூடியது.நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் உண்டாக்கக்கூடியது.

No comments:

Post a Comment